Senin, 26 September 2011

3. Pestine Gusti

He murid ! Sejo kang tajem-tajem kang banget rikate yen ditujuake marang opo kang dikarepake mesthi wujud, iku ora bisa ambedah pager pestine Gusti Allah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar