Kamis, 31 Desember 2009

wulangreh paku buwono iv

dadiya laku nireku, cegah dhahar lawan guling, lan aja asukan sukan, anganggoa sawatawis, ala watekè wong suka, nyuda prayitnaning batin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar